Vastuullisuusraportointi -ja tilinpäätös

Valmistaudutaan yhdessä EU:n yritysvastuulakiin 2025 – kauttamme yritysvastuuraportit ja tilinpäätökset.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan innovatiivisia ja vastuullisia palveluja, jotka vastaavat nykyisiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tähän tarkoitukseen meillä on ilo ilmoittaa, että olemme mukana Vihreä vastuu -hankkeessa yhteistyössä Laurea- ja LAB-ammattikorkeakoulujen kanssa. Tämä projekti on kehitetty vastaamaan Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan tilitoimistojen tarpeisiin uudenlaisten palvelumallien suhteen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää yhtenäinen, neutraali ja objektiivinen palvelumalli tilinpäätöskokonaisuuteen, jossa otetaan huomioon vihreä talous, yritysvastuulaki sekä vastuullisuusraportit. Tämä uudenlainen malli auttaa yrityksiä täyttämään vastuullisuusvaatimukset ja sitoutumaan kestäviin toimintatapoihin.

Vihreä vastuu -hanke on erityisen tärkeä ottaen huomioon EU:ssa parhaillaan valmisteltavana olevan yritysvastuulain, joka tulee entisestään korostamaan yritysten vastuullisuutta ja avoimuutta.

Olemme sitoutuneet tähän hankkeeseen ja tarjoamme palveluita, jotka tukevat tämän hankkeen tavoitteita. Tarjoamme asiakkaillemme vastuullisuusraportointia ja tilinpäätöspalveluita, jotka noudattavat näitä uusia standardeja ja periaatteita.

Asiakkaidemme kanssa yhteistyössä luomme tulevaisuuden, jossa taloudellinen menestys ja kestävä kehitys kulkevat käsi kädessä. Edetään yhdessä kohti vastuullisempaa ja kestävämpää liiketoimintaa.

Lue hankkeesta lisää Vihreä vastuu -hankkeen kotisivuilta.