Palvelut
Taloushallinto

Yhtiöjuridiikka

 • Yhtiöiden perustamiset ja yhtiömuotojen muutokset
 • Kaupparekisterimuutokset
 • Sulautumiset ja jakautumiset (fuusio/diffuusio)
 • Yritysjärjestelyt ja yhtiökaupat
 • Sopimukset ja osakassopimukset
 • Vakuutusasiat
 • Muut yhtiöoikeudelliset kysymykset

Oikeudelliset palvelut

 • Avioehtosopimukset
 • Testamentit ja edunvalvontavaltuutukset
 • Perunkirjoitukset, ositukset ja perinnönjaot
 • Asiakirjojen laadinta, esim. kauppa- ja lahjakirjat
 • Riidattomat lasten huoltajuus-, elatus, asumis- ja tapaamisoikeussopimukset
 • Perheasioiden sovintomenettely
 • Muut perhe- ja siviilioikeudelliset kysymykset

Lisäksi tarjoamme laajan skaalan liiketoimintaanne tukevia palveluita yhteistyökumppaneidemme avulla. Käytössämme on vakuutusmeklari ja kauttamme saa myös auktorisoituja HT, KHT ja JHT -tilintarkastuspalveluja.

 Sinä voit hoitaa sekä keskittyä liiketoimintaasi ja me hoidamme loput.