Oikeudelliset palvelut

Palvelemme teitä myös siviilielämässä esiin tulevissa oikeudellisissa asioissa. Osaamisen perustana keravalaisen varatuomari Marja Pellin yli 30-vuotinen kokemus asianajotoimistotyöstä. Nyt Marja Pelli toimii toimistomme senioriasiantuntijalakimiehenä.


Kauttamme esimerkiksi:

  • Avioehtosopimukset
  • Testamentit ja edunvalvontavaltuutukset
  • Perunkirjoitukset, ositukset ja perinnönjaot
  • Asiakirjojen laadinta, esim. kauppa- ja lahjakirjat
  • Riidattomat lasten huoltajuus-, elatus, asumis- ja tapaamisoikeussopimukset
  • Perheasioiden sovintomenettely
  • Muut perhe- ja siviilioikeudelliset kysymykset